گروه نرم افزاری آسمان


سرخک یک بیماری ویروسی است که با علایم سرما خوردگی بروز می کند و اگر بیمار با فرد مبتلا با سرخک تماس داشت به سرخک شک می کنیم.
سرخک چیست؟
بیماری از ۵ روز قبل تا ۴ روز بعد از راش مسری می باشد.مهمترین علامت تشخیصی آن نقاط کوپلیک است که به صورت نقاط سفید با هاله قرمز در کنار دندانهای آسیای تحتانی دیده می شود.
راشها یا ضایعات بیماری از محل رویش مو شروع می شود و به سمت پایین می رود و به هم وصل می شوند.گاهی به صورت ضایعات کوچک خونی دیده می شود ولی خارش ندارد.شدت راشها(دانه ها) با شدت سرخک ارتباط دارد.
در شیرخواران به دنبال سرخک،عفونت گوش داخلی،پنومونی و اسهال و درگیری کبد در بزرگسالان شایع است.درمان علامتی معمولا کافی است.ویتامین آ شدت بیماری را کم می کند.
جهت پیشگیری از این بیماری واکسن سرخک در برنامه واکسیناسیون کشوری به کودکان تزریق می شود.
علائم سرخک
اگر در معرض این ویروس قرار گرفتید، بدانید که ۱۰ تا ۱۲ روز طول می‌کشد تا علائم ظاهر شود و چند روز بعد از ظهور علائم، لکه‌های پوستی ظاهر می‌شود. علائم عبارتند از :
تب بیشتر از ۳/۳۸ درجه سانتیگراد
بثورات پوستی (جوش) که بیشتر از ۳ روز باقی بماند
سرفه
زکام
قرمزی چشم ها (ورم ملتحمه)