گروه نرم افزاری آسمان

کتاب شصت و سه
پیش بینی کلی روندها
یمن شمالی
معرفی کتاب
منوچهر گنجی
فصل اول (شامل 27 سند در مورد
تصویب لایحه کاپیتولاسیون
وضعیت پرسنل نظامی آمریکا د
مصونیت دیپلماتیک
فهرست اعلام