گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

مظهر الاعجايب

بسم الله الرحمن الرحیم
در نعت حضرت رسالت صلی الله
در نعت شاه اولیا علی علیه ا
در نعت اولادمرتضی علیهم ال
اشاره بکتابهای منظوم شیخ
حدیثی منقول از شیخ نجم الد
در ارتباط ولایت با نبوت
در اشاره به کتاب جوهرالذات
در شرح حال خود فرماید
در بیان مذهب و سلسلۀ پیر خو
مقولۀ پیر درباره شیخ
اشاره به حدیث غدیرخم
در نکوهش مفتی می‬فرماید
پرسیدن حضرت شیخ قده از پیر
در سوخت و کشتن اهل خلاف درو
***
نقل سخنی از شیخ عبدالله خف
سلام الله یا غالب یا علی بن
حدیث دیگر در آتش رفتن جناب
در بیان حال و منع آنهائی که
تمثیل در بیان آنکه استعداد
تنبیه حال گرفتاران دنیا و
رفتن سیّد کاینات بمنزل سلم
قصۀ جنگ خندق و کشته شدن عمر
قال النبی صلی الله علیه و ا
تمثیل آنکه هرکرا جوهر قابل
تمثیل آنکه هر که نسبت درست
نقل نمودن معجزه حضرت امام
قال النبی صلی الله علیه و آ
قال النبی صلی الله علیه و آ
قال النبی صلی الله علیه و آ
بیان خاتم بخشیدن حضرت امیر
قوله تعالی: «انما ولیکم ال
قال النبی صلی الله علیه و آ
بیان واقعه غدیر و نصب حضرت
قال جل و علا: «یا ایها الرس
قال النبی صلی الله علیه و آ
قال الله تبارک وتعالی: «ال
و قال علیه السلام: «اللهم و
بخ بخ لک یا اباالحسن اصبحت
قال النبی صلی الله علیه و آ
قال النبی صلی الله علیه و آ
حکایت بر روح صاحب الولایة
تربیت نمودن بطلب هدایت و ب
قال النبی صلی الله علیه و آ
سؤال نمودن خواجه ابوالحسن
عقد اخوت مصطفی با مرتضی
قال النبی صلی الله علیه و آ
تشویق نمودن مستعداد بولای
تنبیه ارباب غفلت، و بیان ا
بیان سر لو کشف نمودن علی عل
ترغیب نمودن طالبان براه حق
تمثیل در فرستادن عقل و حیا
در بیان روح و جسم و نقصان ن
قصه شیخ شقیق بلخی و هارون ا
تمثیل در فواید خاموشی و گو
قال النبی صلی الله علیه و آ
حکایت بر سبیل تمثیل در آنک
موعظه در وصیت نمودن بمتابع
در ترک توجه به دنیی و روی آ
موعظه در مذمت توجه نمودن ب
حکایت در تمثیل حال نادانان
در نصیحت و موعظه و تنبیه و
تمثیل قبول پند و نصیحت داد
در پند پدر فرزند را
***
در قبول نمودن نصیحت و بیان
تمثیل در عدل کسری و ثمرۀ آن
تنبیه بحال کسانی که در عمل
تمثیل در رعایت ادب نمودن،
در تنبیه حال غافلان و اظها
در حقیقت معنی «لامؤثرفی ال
در بیان خبر دادن از جلوۀ ظه
در نصیحت بترغیب دین و آئین
در مناجات بدرگاه حضرت قاضی
در مدح شاه اولیا سلطان اصف
در شرح احوال خود و خواب دید
درضمانت بهشت مرکاتب کتاب ر
تنبیه در آنکه از غیرببری و
تمثیل احوال آنهائی که بهر
در حکایت بیداری بیداردلان
در خاتمه کلام و تاریخ سال ا