گروه نرم افزاری آسمان

خمریه
شکوه
در مدح امیرمؤمنان (‌ع‌)
پند سعدی
فتح تهران
کار ما بالاگرفت‌!
تهنیت فتح آذربایجان
امان از من و تو
در منقبت حضرت حجة (‌ع‌)
حسین (‌ع‌)
بلدی
وطن در خطر است
ایران مال شماست
اعلان جنگ
مسمط موشح (در دو معنای متضا
جمهوری نامه
کهنه شش هزار ساله
تا کی و تا چند؟
ای سعادت
مولودیه
سعدی
تضمین قطعهٔ سعدی