گروه نرم افزاری آسمان

صد شکر و صد حیف
الحمدلله
اتحاد اسلام
در رثاء سیدالشهداء (‌ع‌)
وقت کا رست
از زبان محمدعلی شاه مخلوع
دوز و کلک انتخابات
خون خیابانی
وارث طهمورث و جم