گروه نرم افزاری آسمان


رامک ماهی


خلاصه:

بدن صفحه ای شکل با باله های سینه ای بالی شکل که به دو طرف سر چسبیده اند،که در موازات چشمها بریده شده و مجددا در جلو به هم چسبیده شده و پوزه کاذبی را به وجود آورند .سر در جلوی صفحه بدن برجسته ،چشمها در دو طرف آن قرار دارند .


موضوعات

1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایمان
8-کاربرد برای انسان
9-شکار و انقراض

توضیحات:


1-نام گذاری

1-1-ریشه نام

1-2-نام گذاری در زبان های دیگر

نام انگلیسی : Eagle rays
نام علمی : Aetobatus flagellum


2-مشخصات کلی

پوست به جزءدر خط میانی پشت که دارای تعدادی برجستگی است صاف و بدون پوشش است.
اسپیراکل ها جانبی و بزرگ است و در سطح شکمی دارای ۵ جفت شکاف آبششی کوچک است.


2-1-طول شاخ ها

2-2-طول عمر

2-3-تغذیه اصلی

2-4-زمان آغاز حیات بر روی زمین

2-5-محل زندگی

2-6-میانگین وزن

2-7-میانگین طول

طول استاندارد آن در حدود ۳۰cm است.


2-8-میاگین قد

2-9-طول دوره بارداری

2-10-میانگین زایمان در سال

2-11-تعداد دندان ها

یک توده از دندانهای برجسته آسیایی شکل و مسطح به صورت موزائیک در هر دو فک ، پهلوی هم قرار دارند.


2-12-نوع زایمان(تخم گذار یا بچه زا)

اکثر گونه ها تخمگذار زنده زا می باشند.


2-13-طول بال ها

دم باریک،دراز و شلاقی شکل و مجهز به یک خار دندانه دار است دارای باله پشتی کوچک بر روی دم می باشد.


2-14-تعداد پا ها

2-15-سرعت حرکت


3-زیستگاه

شناگران سریع و فعالی هستند و قادرند به فواصل دور مهاجرت نمایند معمولا بر روی فلات قاره زیست می کنند.اغلب گونه های در بالای بستر آب حرکت می نمایند و بیشتر روی بسترهای گلی و شنی و صخره ای دیده می شوند.
سراسر خلیج فارس و دریای عمان

3-1-زیست بوم ها

3-2-بهترین محل برای زندگی

3-3-کوچ

3-4-پراکندگی نژاد ها4-تغذیه

تغذیه آنها از سخت پوستان و نرمتنان دارای پوسته سخت است.


4-1-غذا های اصلی

4-2-میزان مصرف غذا در هر روز

4-3-نحوه شکار

4-4-فصل شکار

5-رابطه با دیگر موجودات

5-1-شکار دیگر حیوانات

5-2-شکار توسط دیگر حیوانات

5-3-شکار توسط انسان

5-4-نگهداری توسط انسان

5-5-پرورش توسط انسان


6-چگونگی زندگی

6-1-(بصورت گله ای ,یا جفتی)ساختار زندگی

6-2-مراقبت از توله ها

6-3-دفاع از خود(نحوه دفاع از خود)


7-تولید مثل و زایمان

7-1-نحوه تولید مثل

7-2-نحوه زایمان

7-3-دوره بارداری


8-کاربرد برای انسان

8-1-موارد استفاده انسان

8-2-پروش و نگهداری توسط انسان

8-3-ویژگی های خاص


9-شکار و انقزاض

9-1-دلایل شکار شدن

9-2-مهمترین دلایل انقراض

9-3-بیماری ها

9-4-انگل ها