گروه نرم افزاری آسمان


‫زمرد ماهی‬‎


خلاصه:موضوعات

1-نامگذاری
2-مشخصات کلی
3-زیستگاه
4-تغذیه
5-رابطه با دیگر موجودات
6-چگونگی زندگی
7-تولید مثل و زایمان
8-کاربرد برای انسان
9-شکار و انقراض

توضیحات:


1-نام گذاری

1-1-ریشه نام

1-2-نام گذاری در زبان های دیگر


2-مشخصات کلی

فرم و رنگ بدن
بدن نسبتا مرتفع و دارای ۴ نوار دوگانه تیره روی بدن و ۳ خال تیره در طول خطی که در طرفین از میان بدن می گذرد .آخرین خال روی قاعده دم واقع است و به سرپوش آبششی سیاه رنگ با یک لکه تقریبا عمودی زرد روشن است.
باله پشتی دارای دو قسمت خاردار و نرم متصل به هم است .باله پشتی پیوسته با ۹ شعاع سخت و ۱۰ شعاع نرم و باله مخرجی با ۳ شعاع سخت و ۸ شعاع نرم ، باله دمی معمولا بریده یا لبه دار است باله سینه ای در انتها گرد و باله شکمی دارای ۱ شعاع سخت و ۵ شعاع نرم است.
فلسها بزرگ و مدور و بطور خفیف شانه ای بوده و تا روی سر و گونه ها و سرپوش آبششی را می پوشانند خط جانبی در زیر قاعده بخش عقبی باله پشتی از هم گسیخته می شود و کلا دارای ۲۲ تا ۲۳ فلس است.
دهان انتهایی ،کوچک و اندکی قابل ارتجاع ،لبها کلفت و فکین دارای دندانهای کوچک مخروطی که غالبا در جلو بزرگ شده و بصورت نیش در آمده است.
حداکثر طول بدن ۴۰cm است.
دهانه های آبششی وسیع و پیش سرپوش آبششی غالبا دندانه دار و یا لبه با دندانهای بسیار ریز دارد.سرپوش آبششی دارای لبه کامل است.
بسیاری از آنها رنگهای درخشنده ای دارند و غالبا جنسهای نر و ماده و نمونه های بالغ و جوان رنگهای مختلفی دارند.این ماهی دارای ارزش غذایی زیادی بوده و گوشت آنها از کیفیت و مرغوبیت خوبی برخوردار است و همچنین از لحاظ نگهداری در آکواریوم نیز اهمیت فراوان دارند و جزء ماهیان زینتی محسوب می گردند.


2-1-طول شاخ ها

2-2-طول عمر

2-3-تغذیه اصلی

2-4-زمان آغاز حیات بر روی زمین

2-5-محل زندگی

2-6-میانگین وزن

2-7-میانگین طول

2-8-میاگین قد

2-9-طول دوره بارداری

2-10-میانگین زایمان در سال

2-11-تعداد دندان ها

2-12-نوع زایمان(تخم گذار یا بچه زا)

جزء ماهیان تخمگذار است.


2-13-طول بال ها

2-14-تعداد پا ها

2-15-سرعت حرکت


3-زیستگاه

معمولا در آبهای کم عمق ساحلی و صخره ای مرجانی و بستر های شنی و پوشیده از گیاهان دریایی و مناطق صخره ای از عمق ۳ تا ۳۰ متری زیست می کنند شناگران کندی هستند و معمولا بصورت انفرادی زندگی می کنند .


3-1-زیست بوم ها

3-2-بهترین محل برای زندگی

3-3-کوچ

3-4-پراکندگی نژاد ها


4-تغذیه

تغیه از نرمتنان و سخت پوستان صورت می گیرد و جزء ماهیان گوشتخوار هستند.


4-1-غذا های اصلی

4-2-میزان مصرف غذا در هر روز

4-3-نحوه شکار

4-4-فصل شکار

5-رابطه با دیگر موجودات

5-1-شکار دیگر حیوانات

5-2-شکار توسط دیگر حیوانات

5-3-شکار توسط انسان

5-4-نگهداری توسط انسان

5-5-پرورش توسط انسان


6-چگونگی زندگی

6-1-(بصورت گله ای ,یا جفتی)ساختار زندگی

6-2-مراقبت از توله ها

6-3-دفاع از خود(نحوه دفاع از خود)


7-تولید مثل و زایمان

7-1-نحوه تولید مثل

7-2-نحوه زایمان

7-3-دوره بارداری


8-کاربرد برای انسان

8-1-موارد استفاده انسان

8-2-پروش و نگهداری توسط انسان

8-3-ویژگی های خاص


9-شکار و انقزاض

9-1-دلایل شکار شدن

9-2-مهمترین دلایل انقراض

9-3-بیماری ها

9-4-انگل ها