گروه نرم افزاری آسمان


گور معبد جزيره خارك


دو گور معبد متعلق به قرن اول و دوم ميلادي همزمان با اواخر سلسله اشكاني-اوایل دوره ساسانی در جزيره خارك كشف شده است.اين گورها در دامنه كوه خضر قرار دارند. اين مقابر در دوره هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفته اند و مخصوصا در دوره اي كه جزيره تحت اشغال هلنديها بوده تغييراتي در آنها داده شده است. در زاويه شمال شرقي يكي از آرامگاهها نقش برجسته اي قرار دارد كه شخصي رادر حالت ايستاده نشان ميدهد. سبك معماري اين قبرها بسيار شبيه معماري پارتي است. احتمالا اين مقبره ها معبد نيز بوده اند و علاوه بر استفاده آييني از آنها اجساد را نيز در تابوتهاي چوبي درون اين اتاقكها قرار ميداده اند.

در ایران تنها در خارک گور معبد کشف شده است. نمونه های مشابه آن در نسا و پالمیر دیده میشود. واندربرگ عقیده دارد گورمعبد خارک به تدمریها تعلق دارد. سبک بنا اشکانی-ساسانی است. ورودی، قرنیز، ستون و سرستونها مشابه آثار اشکانی و ساسانی هستند. جایگاه تابوتها کشویی بوده و در میتوانستند تابوتهای چوبی را دربیاورند و احتمالا آنرا حمل کنند و به محل اصلی زندگی فرد ببرند