گروه نرم افزاری آسمان


چشمه سار- قبرستان بزرگ پارتي


قبرستان چشمه سار تخت جمشيد در كنار شاهراه اصفهان واقع شده است. قبرستان در حدود يك كيلومتري شمال طراس تخت جمشيد و در حدود 200 متري جنوب شرقي چشمه اي قرار دارد كه آب آشاميدني اهالي را تامين ميكند . اين قبرستان در سال 1939 در ضمن عمليات جاده سازي در فرو رفتگي كوه مرسي به طور تصادفي كشف شد. تدفينهاي اين محل از نوع گودالي و تابوتي است كه اين تابوتهاي سفالي شامل دو قسمت بودند. اين گورستان از نظر نظم و جهت قرارگيري تابوتها و مقايسه با ديگر مكانهاي پارتي حايز اهميت است . در اين محل 31 عدد تدفين كشف شده است