گروه نرم افزاری آسمان


بيماري زگیلهای مقعدی چيست؟

زگیلهای مقعدی ( که” کنديلما اکومينيت ” نيز خوانده ميشوند ) بيماري نسبتا شايع و آزار دهنده اي هست که بيشتر ناحيه اطراف مقعد را تحت تاثير قرار ميدهد. علاوه بر آن اين زگيلها ميتوانند سطوح اطراف دستگاه تناسلي را نيز آلوده نمايند.ا
آنها براي اولين بار به صورت لکه هاي کوچک ظاهر ميشوند و اندازه آنها ممکن است کوچکتر از نوک يک سوزن باشد، و همچنين ممکن است به اندازه يک نخود بتوانند رشد کنند و بزرگ شوند. ا
معمولا زگیلهای مقعدی براي بيماري که به آنها آلوده شده درد و ناراحتي مشهودي ايجاد نميکنند.
در نتيجه ممکن است بيماران متوجه آلودگي به اين زگيلها نشوند.
زگیلهای مقعدی از کجا مي آيند؟

اينطور به نظر ميرسد که اين زگيلها توسط ويروسهاي پاپيلوماي انساني که نسبتا هم مسري هستند ايجاد ميشوند.ا
ويروس ميتواند از فردي به فرد ديگر منتقل شود و اين انتقال تقريبا به صورت تماس مستقيم انجام ميشود. ( يعني بر اثر تماس مستقيم فرد آلوده به زگيلها با شخص ديگر اين بيماري ميتواند منتقل شود.) ا
آيا هميشه نياز به خارج کردن و حذف اين زگيلها هست؟
بله ، اگر آنها از بدن فرد آلوده خارج نشوند ميتوانند رشد کرده و تکثير شوند و به طور مدام بزرگ و بزرگتر شده و سطح آلودگي را در بيمار افزايش دهند. ا
بعلاوه اينکه شواهدي از بروز سرطان در بيماران درمان نشده و آلوده به اين بيماري وجود دارد که نشان ميدهد افرادي که مدت زيادي به زگیلهای مقعدی آلوده بودند و تحت درمان قرار نگرفتند در مواردي اين زگيلها عامل ايجاد سرطان در اين گونه بيماران شده اند. ا
چه روشهايي براي درمان در دسترس هستند؟
اگر زگيلها خيلي کوچک باشند و فقط در سطح اطراف مقعد بروز کرده باشند ، ا
ميتوان آنها را با داروهايي درمان کرد که به طور مستقيم براي روي سطح زگيلها تجويز ميشوند. ا
اين روش در عين ساده بودن بايد توسط يک پزشک متخصص با دقت زياد انجام بگيرد تا از سطح پوست سالم اطراف زگيلها محافظت شود و فقط قسمتهاي آلوده تحت درمان قرار بگيرند. ا
اين روش معمولا نياز به برنامه هاي متعدد با زمان بندي مشخص دارد تا در طي چند هفته درمان کامل انجام شود. ا
انواع ديگري از درمان براي از بين بردن سريعتر زگیلهای مقعدی استفاده از کوتر الکتريکي ، روش جراحي و يا ترکيبي از هر دو روش ميباشد. ا
جراحي با ليزر نيز ممکن است مورد استفاده قرار بگيرد ولي مزيت بيشتري نسبت به ساير روشها ندارد.ا
اين روشها نتايج فوري در درمان دارند ولي براي اين کار بسته به تعداد زگيلها و محل قرار گيري آنها بايد از بي حسي موضعي و يا بي حسي نخاعي و يا بيهوشي عمومي استفاده کرد. ا
براي درمان زگيلهاي داخل کانال مقعد معمولا تجويز دارويي روش مناسبي نميباشد و در اغلب بيماران نياز به درمان توسط کوتريزه کردن و يا جراحي ميباشد. ا
آيا غالبا درمان بايد با بستري شدن در بيمارستان انجام شود؟
خير، تقريبا درمان توسط روش استفاده از کوتر و برش و حذف زگیلهای مقعدی هميشه به صورت درمان سرپايي در مراکز درماني انجام ميشود و بيمار پس از اتمام کار ميتواند به خانه برگردد. ا
بعد از درمان با روش کوتر چقدر زمان براي بازگشت به کارو فعاليت روزانه براي من نياز است؟
اين مساله بستگي دارد به وضعيت بيمار از لحاظ ميزان سطح گستردگي بيماري که زگيلهاي آن پاکسازي و حذف شده اند. ا
غالب بيماران در حد متوسطي از آلودگي هستند و ممکن است براي آنها داروي مسکن نيز تجويز شود. ا
بسته به ميزان وسعت بيماري ، بيشتر بيماران درمان شده با روش کوتر پس از يک روز ميتوانند فعاليتهاي روزمره را از سر بگيرند، در حالي که عده ديگري که سطح بيماري آنها بيشتر بوده ممکن است تا چند روز نتوانند به سر کار و فعاليت روزمره برگردند. ا
آيا همين يک روش براي درمان قطعي بيماري زگیلهای مقعدی کافي خواهد بود؟
متاسفانه در بيشتر موارد اينطور نيست. ا
حتي با درمان توسط روش کوتر و جراحي که فورا زگيلها را حذف مي کند ، باز هم تعدادي از بيماران مجددا بعد از درمان زگیلهای مقعدی جديد در آنها نمودار ميگردد. اا
اين بازگشت زگيلها به اين دليل رخ ميدهد که ويروسهاي عامل آلودگي بيماران به اين بيماري ميتوانند تا مدت ۶ ماه و يا بيشتر به صورت پنهان در بافتهايي از بدن که ظاهر سالمي دارند قبل از آغاز به توسعه مجدد زگيلها زنده بمانند و بعد از درمان مجددا عامل آلودگي بيمار شوند. ا
غالب زگيلهاي جديد از طريق ويروسهاي پنهان شده در بافتهاي سالم توسعه و رشد پيدا ميکنند و عود مجدد بيماري به معني رشد زگيلهاي درمان شده نميباشد. ا
همچنين رشد و تکثير زگيلهاي جديد با کمک روش استفاده از محلولهاي شيميايي و روش استفاده از کوتر الکتريکي در مطب پزشک قابل درمان شدن هستند. ا
اين درمانها در ابتدا بايد با زمانبندي به صورت چند هفته يکبار انجام شوند تا توسعه زگيلهاي جديد به مرور کمتر شده و نيز اندازه آنها کوچکتر شده و به حداقل تعداد برسند. ا
گاهي اوقات توسعه زگیلهای مقعدی جديد در بيمار خيلي سريع صورت ميگيرد به طوري که درمان آنها در مطب کاملا ناخوشايند خواهد بود.ا
در چنين شرايطي ، نياز به معاينه مجدد جراحي به صورت سرپايي خواهد بود و گاهي نيز تا سه مرتبه مراجعه به جراح ممکن است توصيه شود. ا
اين درمان معمولا تا چه مدتي ادامه خواهد داشت؟
پيگيري معاينات تا چند ماه پس از مشاهده آخرين زگيلها لازم خواهد بود تا اطمينان حاصل شود که زگيلهاي بيشتري از ويروسهاي زنده در سلولهاي سطح پوست به وجود نيايند. ا
چگونه ميتوان از آلودگي مجدد به زگیلهای مقعدی جلوگيري کرد؟
در بيشتر موارد زگیلهای مقعدی پس از پاکسازي کامل آنها به طور مکرر دوباره عود ميکنند ، از آنجا که عامل عود مجدد اين بيماري ويروسهاي پنهان در بافتهاي سالم بدن هستند ، ميتوان براي جلوگيري از فعال شدن آنها به توصيه هاي زير عمل کرد : ا
ادامه روند معاينات براي چند ماه بعد ازاينکه آخرين زگيلها بروز کردند شانس ابتلا به اين بيماري را کاهش خواهد داد . اين کاهش هم از لحاظ نابودي کامل زگيلها و هم از لحاظ نابودي ويروسهاي پنهان شده که عامل توليد آنها هستند خواهد بود. ا
پرهيز از تماس جنسي با افرادي که به زگیلهای مقعدی و يا زگيلهاي دستگاه تناسلي آلوده هستند.
خيلي از افراد ممکن است نسبت به چنين وضعيتي نا آگاه باشند و پرهيز از تماس جنسي حتي در روابط بين زوجين ميتواند خطر آلودگي به اين ويروس مسري را که عامل توسعه زگیلهای مقعدی است به شدت کاهش دهد. ا
براي احتياط نياز است که شرکاي جنسي نيز از لحاظ آلوده بودن به اين بيماري تحت معاينه قرار بگيرند ، حتي اگر نشاني از اين بيماري در ظاهر ندارند