گروه نرم افزاری آسمان


ضمیمه دو
طبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی
۱- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات


بخش الف: نیازهای انسانی
زیر بخش: کشاورزی
زیربخش: مواد غذایی ـ تنباکو
زیربخش: اقلام شخصی یا خانگی
زیربخش: سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات
بخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل ونقل و ترابری
زیربخش: جداسازی، مخلوط کردن
زیربخش: عملیات مختلف شکل دادن
زیربخش: چاپ ونشر
زیربخش: حمل ونقل، ترابری
زیربخش: فناوری ساختارهای ذره‌بینی، نانو فناوری

بخش ج: شیمی ـ متالورژی
زیربخش: شیمی
زیربخش: متالورژی
بخش د: منسوجات، کاغذ
زیربخش: منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی‌شوند
زیربخش: کاغذ
بخش هـ: ساختمان‌ها و بناهای ثابت
زیربخش: ساختمان
زیربخش: حفاری زمین و صخره، استخراج معدن
بخش و: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه‌ها و انفجار
زیربخش: انواع موتور یا پمپ
زیربخش: مهندسی به مفهوم عام آن
زیربخش: روشنایی، گرمایش
زیربخش: انواع اسلحه، انفجار
بخش ز: فیزیک
زیربخش: وسایل
زیربخش: صنعت هسته‌ای
بخش ح: برق