گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیست و پنجم :بهبود اروپ
ارامنه:
روسیه و مغولان
IV - تحولات پی در پی در بالکان
V - کشورهای مرزی
.VI - آلمان
.VII - اسکاندیناوی
.VIII - انگلستان
ایرلند، اسکاتلند، ویلز
راینلاند:
فرانسه:
اسپانیا:
پرتغال