گروه نرم افزاری آسمان


سورینام


رده فیفا: 131
نام مختصر (فیفا): SUR
بهترین رده فیفا: 84
بدترین رده فیفا: 168
نام رسمی در فیفا: Republiek Suriname
لقب: پسران سوری
سال تاسیس: 1920
سال عضویت در فیفا: 1929
کنفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.svb.sr