گروه نرم افزاری آسمانسنت لوسیا


رده فیفا: 133
نام مختصر (فیفا): LCA
بهترین رده فیفا: 108
بدترین رده فیفا: 192
نام رسمی در فیفا: Saint Lucia
لقب: -سال تاسیس: 1979
سال عضویت در فیفا: 1988
کنفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.saintluciafa.com