گروه نرم افزاری آسمان


بلیز


رده فیفا: 144
نام مختصر (فیفا): BLZ
بهترین رده فیفا: 128
بدترین رده فیفا: 201
نام رسمی در فیفا: Belize
لقب: پلنگ ها
سال تاسیس: 1980
سال عضویت در فیفا: 1986
کنفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.belizefootball.bz