گروه نرم افزاری آسمان


گویان

رده فیفا: 151
نام مختصر (فیفا): GUY
بهترین رده فیفا: 86
بدترین رده فیفا: 185
نام رسمی در فیفا: Co-operative Republic of Guyana
لقب: پلنگ طلایی
سال تاسیس: 1902
سال عضویت در فیفا: 1970
کنفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.guyanaff.com