گروه نرم افزاری آسمان


باربادوس


رده فیفا: 161
نام مختصر (فیفا): BRB
بهترین رده فیفا: 92
بدترین رده فیفا: 178
نام رسمی در فیفا: Barbados
لقب: -سال تاسیس: 1910
سال عضویت در فیفا: 1968

کنفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.barbadosfa.com