گروه نرم افزاری آسمان


دومینیکا

رده فیفا: 163
نام مختصر (فیفا): DMA
بهترین رده فیفا: 128
بدترین رده فیفا: 198
نام رسمی در فیفا: Commonwealth of Dominica
لقب: -
سال تاسیس: 1970
سال عضویت در فیفا: 1994
کنفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.domfootball.com