گروه نرم افزاری آسمان


ایسلند


رده فیفا: 36
نام مختصر (فیفا): ISL
بهترین رده فیفا: 23
بدترین رده فیفا: 131
نام رسمی در فیفا: Lydhveldidh Island
لقب: -
سال تاسیس: 1947
سال عضویت در فیفا: 1947
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.ksi.is