گروه نرم افزاری آسمان


یونان


رده فیفا: 41
نام مختصر (فیفا): GRE
بهترین رده فیفا: 8
بدترین رده فیفا: 66

نام رسمی در فیفا: Elliniki Dhimokratia
لقب: کشتی دزدان دریایی
سال تاسیس: 1926
سال عضویت در فیفا: 1927
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.epo.gr