گروه نرم افزاری آسمان


فنلاند

رده فیفا: 44
نام مختصر (فیفا): FIN
بهترین رده فیفا: 33
بدترین رده فیفا: 88
نام رسمی در فیفا: Suomen tasavalta
لقب: عقاب و جغدها
سال تاسیس: 1907
سال عضویت در فیفا: 1908
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.palloliitto.fi