گروه نرم افزاری آسمان


اسکاتلند


رده فیفا: 44
نام مختصر (فیفا): SCO
بهترین رده فیفا: 13
بدترین رده فیفا: 88
نام رسمی در فیفا: Scotland
لقب: -سال تاسیس: 1873
سال عضویت در فیفا: 1910
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.scottishfa.co.uk