گروه نرم افزاری آسمان


نروژ


رده فیفا: 46
نام مختصر (فیفا): NOR
بهترین رده فیفا: 2
بدترین رده فیفا: 70
نام رسمی در فیفا: Kongeriket Norge
لقب: -
سال تاسیس: 1902
سال عضویت در فیفا: 1908
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fotball.no