گروه نرم افزاری آسمان


اسلوونی

رده فیفا: 64
نام مختصر (فیفا): SVN
بهترین رده فیفا: 15
بدترین رده فیفا: 134
نام رسمی در فیفا: Republika Slovenija
لقب: پسران
سال تاسیس: 1920
سال عضویت در فیفا: 1992
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.nzs.si