گروه نرم افزاری آسمان


کارشناسی مدیریت دولتی


کارشناسی مدیریت دولتی


معرفی رشته کارشناسی مدیریت دولتی:

براي آن دسته از دانش آموزاني كه روياي تصدي مقام هاي ارشد سياسي و دولتي را در ذهن دارند، اخبار سياسي كشور را پيگري مي كنند و علاقه مند به مباحث اقتصاد كلان و برنامه ريزي استراتژيك مي باشند، رشته مديريت دولتي جذاب و دل انگيز است.

اما متأسفانه آينده شغلي اين رشته به جذابيت عنوان آن نيست چرا كه تصدي ها در اغلب كشورها بر اساس دانش و تخصص افراد نيست و عموما به تجربه كار سياسي و فعاليت هاي حزبي آنها و ساير عوامل فرعي برمي گردد.

به هر حال دانشجويان در طول 4 سال دوره كارشناسي با مفاهيم مختلفي از جمله بودجه ريزي و حسابداري دولتي تا نظام هاي اداري و خط مشي گذاري آشنا مي شوند تا در صورت تصدي مسئوليت دولتي در آينده ، بتوانند تصميمات بهتر و علمي تري اتخاذ نمايند.سر فصل دروس مدیریت دولتی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 133 واحد
دروس عمومی : 20 واحد
دروس پایه : 44 واحد
دروس اصلی : 23 واحد
دروس تخصصی : 46 واحد
دروس عمومی مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4

ادبیات فارسی

3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

زبان عمومی

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

تربیت بدنی 1

1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2

تربیت بدنی 2

1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع

20

دروس پایه مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

اصول حسابداري 1و 2

6

رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1و2

6

آمار و كاربرد آن در مديريت 1و2

6

كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت

3

اقتصاد خرد

3

اقتصاد كلان

3

روش تحقيق در مديريت

3

حقوق اساسي

2

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

3

روانشناسي كار یا روانشناسي سياسي

3

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

3

جامعه شناسي سازمانها

3

دروس اصلی مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مباني سازمان و مديريت

3

مديريت رفتار سازماني

3

مديريت منابع انساني

3

تحقيق در عمليات 1و2

6

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

3

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

3

زبان تخصصي مديريت 1و 2

2
دروس تخصصی مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مديريت تحول سازماني

3

حسابداري دولتي

3

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

3

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

3

مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها

3

مباني مديريت دولتي 1و 2

4

مديريت تطبيقي

3

مديريت توسعه

3

مديريت تعاوني ها

2

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

3

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

3

مباحث ويژه مديريت دولتي

3

حقوق اداري

2

سازماندهاي و اصلاح تشكيلات و روش ها

3

روابط كار در سازمان

3

زبان تخصصي مديريت 3و 4

2

دانشگاه هایی که در رشته مدیریت دولتی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور 93)

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه فردوسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه ولایت ایرانشهر

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه سمنان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه اردکان

رشته های کارشناسی ارشد مدیریت (بر اساس دفترچه کنکور ارشد 93):


گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت جهانگردی:

بازاریابی جهانگردی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت:

مدیریت بازرگانی (با 7 گرایش)

مدیریت دولتی (با 6 گرایش)

مدیریت صنعتی (با 4 گرایش)

مدیریت فناوری اطلاعات (با 6 گرایش)

مدیریت تکنولوژی (با 1 گرایش)

مدیریت مالی

کارآفرینی (با 11 گرایش)

مدیریت منابع انسانی (با 5 گرایش)

علمی کاربردی مدیریت نشر

مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

مدیریت بحران

مدیریت بازرگانی دریایی
مالی (با 3 گرایش)
گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت اجرایی:

مدیریت اجرایی (با 2 گرایش)

مدیریت امور شهری

مدیریت mba

مدیریت پروژه (در سال 93 پذیرش دانشجو نداشته است)رشته های دکترای مدیریت (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 93):

مدیریت (با 7 گرایش)

مدیریت بازرگانی (با 3 گرایش)

مدیریت دولتی (با 4 گرایش)

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک

مدیریت رسانه ای

مدیریت گردشگری

مالی (با 4 گرایش)

مدیریت سازمانهای دولتی ایران

سیاستگذاری علم و فناوری


وضعیت استخدام رشته کارشناسی مدیریت دولتی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :


کارشناس / مدیر آموزش کارشناس / مدیر منابع انسانی مدیر روابط عمومی کارمند بانک رییس بانک

کارشناس بیمه مدیر امور اداری

حسابدار

همچنین مشاغل زیر، ظرفیت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا می باشند. در این مشاغل، هر فرد علاوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل، لازم است به فراخور صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای دانش تخصصی مربوطه نیز باشد:

کارگزار بیمه مدیر فروش مدیر خرید و تدارکات