گروه نرم افزاری آسمان


صورت فلکی چلپاسه


چَلپاسه(به انگلیسی: Lacerta) به معنی سوسمار یا مارمولک یکی از صور فلکی نیم‌کره شمالی آسمان است.
چلپاسه از گروه ستارگان کم‌رنگ و پرپیچ‌وخمی تشکیل شده‌است که پیدا کردن آن دشوار است.شکل پیکر چلپاسه در سال ۱۶۸۷ توسط ژوهانس هولیوس (به انگلیسی: Johannes Hevelius) پدید آمد. این صورت فلکی هیچ گونه جرم مسیه ندارد و کهکشانی روشنتر از قدر ظاهری ۱۴.۵ نیز ندارد یک ستاره با نام خاص و خوشه ستاره‌ای کروی نیز ندارد و صور مجاور آن زن برزنجیر٬ ذات الکرسی ٬قیفاووس٬ ماکیان٬ برساووش هستند.


نام لاتین Lacerta
کوته‌نوشت لاتین Lac
صفت ملکی Lacertae
نام‌های دیگر سوسمار، مارمولک، بزمجه
افسانه‌شناسی مارمولک
بعد 22.5 ساعت
میل +45°
پهنه 201 درجه مربع
رتبه 68th
شمار ستاره‌های اصلی
(در ترسیم نگاره) 5
شمار ستاره‌های سیاره‌دار
( دارای سیارات فراخورشیدی) ۱
شمار ستاره‌های نزدیک
نزدیک‌تر از ۵۰ سال نوری ۱
نام نزدیک‌ترین ستاره EV چلپاسه
فاصله نزدیک‌ترین ستاره 16.5 سال نوری
شمار ستارگان
(درخشان‌تر از قدر ظاهری ۳) ۰
نام درخشان‌ترین ستاره آلفا چلپاسه
شمار اجرام مسیه ۰
آلفا چلپاسه:یک ستاره در رشته اصلی با نوع طیف A1 V و قدر ظاهری 3.77m و یک ستاره دوتایی است.
روِ ۴۷ :یک گروه از پنج ستاره با قدرهای 5.8, 9.8, 10.1, 9.4, 9.8)