گروه نرم افزاری آسمان


صورت فلکی خرچنگ


صورت فلکی خرچنگ یا (سرطان) نام یکی از صورت‌های فلکی در منطقةالبروج است و در شب‌های بهار قابل مشاهده است. بین صورت‌های فلکی دوپیکر از خاور و شیر از سوی باختر واقع شده‌است.طبق افسانه‌های یونان باستان صورت فلکی سرطان توسط هرا در آسمان قرار گرفت. هرا که از عشق بازی زئوس شوهر خود با آلکمنه مادر هرکول خشمگین شده بود تصمیم گرفت که هرکول را به هر ترتیبی که شده بکشد. او خیلی سعی کرد که هرکول را بکشد ولی همیشه شکست می‌خورد.بعد از مدتی هرکول یک گناه بسیار بزرگ مرتکب شد و برای بخشوده شدن باید دوازده کار سخت را انجام دهد. یکی از این کارها از بین بردن مار غول پیکر (نج) صورت فلکی حیه (Hydra) بود این مار وقف شدهٔ هرا بود. در هنگام جنگ هرکول با Hydra هرا این خرچنگ غول پیکر را فرستاد تا کمک Hydra باشد. جنگ سختی در گرفت و مار نه سر پاشنه پای هرکول را زد. ولی به خاطر قدرت بسیار زیاد هرکول او با پایش خرچنگ را له کرد.
هرا برای قدردانی از این خرچنگ نقش او را در آسمان قرار داد.

صورت فلکی خرچنگ در کتابی از دانشمند ایرانی، عبدالرحمان صوفی رازی.نام لاتین cancer
کوته‌نوشت لاتین Cnc
نام انگلیسی cancer
نام‌های دیگر سرطان
بعد ۹ ساعت
میل ۲۰°
پهنه درجه مربع
رتبه ۳۱
شمار ستاره‌های اصلی
(در ترسیم نگاره) ۵
شمار ستاره‌های سیاره‌دار
( دارای سیارات فراخورشیدی) ۷۶
شمار ستاره‌های نزدیک
نزدیک‌تر از ۵۰ سال نوری ۱
فاصله نزدیک‌ترین ستاره ۰ سال نوری
نام درخشان‌ترین ستاره ازره (بتا خرچنگ)
۲
صور مجاور دوپیکر
شیر
مشهود بین عرض‌های °۹۰+ و °۶۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه مارس