گروه نرم افزاری آسمان


صورت فلکی درنا


درنا(به انگلیسی: Grus) یکی از صور فلکی جنوبی است که توسط پیتر دریکسزون کیسر(به انگلیسی: Pieter Dirkszoon Keyser) و فردریک د هاتمن (به انگلیسی: Frederick de Houtman) در بین سالهای ۱۵۹۵ تا ۱۵۹۷ نقشه گذاری شد و توسط ژوهان بایرز(به انگلیسی: Johann Bayer) در سال ۱۶۰۳ در نقشه آسمان افزوده شد و نام اولیه آن کلمه‌ای مشابه فلامینگو(به انگلیسی: Phoenicopterus)(که کلمه‌ای لاتین است) بوده است و سپس به درنا درآمده است.

نام لاتین Grus
کوته‌نوشت لاتین Gru
صفت ملکی Gruis
افسانه‌شناسی درنا
بعد 22 ساعت
میل −47°
پهنه 366 درجه مربع
رتبه چهل و پنجم
شمار ستاره‌های اصلی
(در ترسیم نگاره) ۷
شمار ستاره‌های سیاره‌دار
( دارای سیارات فراخورشیدی) ۳
شمار ستاره‌های نزدیک
نزدیک‌تر از ۵۰ سال نوری ۱
نام نزدیک‌ترین ستاره HD 211415
فاصله نزدیک‌ترین ستاره ۴۴.۴ سال نوری
شمار ستارگان
(درخشان‌تر از قدر ظاهری ۳) ۲
نام درخشان‌ترین ستاره آلفا درنا
شمار اجرام مسیه ۰

صور مجاور ماهی جنوب
میکروسکوپ
هندی
توکان
سیمرغ
سنگتراش
مشهود بین عرض‌های °۳۴+ و °۹۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه اکتبر