گروه نرم افزاری آسمان


صورت فلکی دلفین


دُلفین صورت فلکی جمع‌وجوری است که شکل قابل تشخیصی دارد. ستارهٔ انتهایی دلفین ۲۷۰ سال نوری با ما فاصله دارد.
زمان رسیدن این پیکر آسمانی به نصف‌النهار :۲۴ شهریور مساحت: ۱۸۹ درجه مربع


دلفین از کوچک‌ترین صورت‌های فلکی آسمان است که به لحاظ شکل مشخص آن، از دیرزمان مورد شناسایی قرار گرفته‌است. اساطیر خیلی کهن حیوانات، دلفین به عنوان دوست و نجات دهنده خدایان و انسان‌ها معرفی شده‌است


ستاره‌ها

از ستاره آلفا به نام ذنب الدلفین و بتا به نام ثانی الدلفین در کاتالوگ منتشره در سال ۱۸۱۴ در رصدخانه پالرمو نام برده شده‌است. طیف ستاره آلفا از نوع B۹ V، قدر ۳٫۸ و به فاصله ۱۷۰ سال نوری است. ستاره بتا دارای طیف F۵ III، قدر ۳٫۸ و فاصله ۱۱۰ سال نوری از ما قرار گرفته‌است.

ان‌جی‌سی ۶۹۳۴ یک خوشه کروی با قدر ۹ در پهنه ۱٫۵ دقیقه قوسی و فاصله ۵۴۰۰۰ سال نوری است.