گروه نرم افزاری آسمان


صورت فلکی دلو


صورت فلکی دلو، دُل یا آبریز یکی از صورت‌های فلکی منطقةالبروج است.
رسیدن به نصف‌النهار: ۱۸ مهر؟ مساحت: ۹۸۰ دقیقه مربع مخفف معادل لاتین: Aqr


این صورت فلکی نمایشگر مرد یا پسری است که از کوزه‌ای آب می‌ریزد که شکلی است باستانی در آسمان و تحت نام‌های گوناگون شناخته می‌شود. در بسیاری از اسطوره‌ها و افسانه‌ها، از جمله اسطوره سومری، این چهره گویای سیل و طوفانی جهانی، پیش از داستان طوفان نوح بوده‌است.می‌گویند پس از فرو نشستن طوفان او و همسرش ازطرف زئوس ماموریت یافتند که قلوه‌سنگ‌هایی را به پشت خور بیندازند که از هر قلوه‌سنگ یک انسان برمی‌خواست.


ستاره‌ها

ستاره آلفای این صورت فلکی به نام سعدالملک (خوشبختی شاه) نامیده شده و دقیقاً بر روی استوای سماوی قرار می‌گیرد. این ستاره قدر سوم، درخشان‌ترین ستاره از این صورت فلکی کم‌فروغ است. نوع طیف آن G2 Ib و در فاصله ۶۸۰ سال نوری از ما قرار دارد.


اجرام عمقی آسمان

یک خوشه ستاره‌ای قابل توجه به نام ام۲ با قدر ۷ در چند درجه‌ای شمال ستاره بتا، در این صورت فلکی وجود دارد. در همان نزدیکی دو سحابی سیاره‌ای مستقرند. سحابی بزرگ‌تر به شماره ان‌جی‌سی۷۲۹۳، که به نام سحابی حلزونی معروف است در جنوب غربی ستاره ساق دلتای دلو قرار دارد. سحابی ان‌جی‌سی۷۰۰۹ از قدر هشتم که به لحاظ ظاهرش به نام سحابی زحل معروف شده، در جنوب شرقی ستاره سعد بالع قرار گرفته‌است.


نام لاتین Aquarius
نام‌های دیگر آبریز
بعد ۲۳ ساعت
میل −۱۵°
پهنه درجه مربع
رتبه ۱۰
فاصله نزدیک‌ترین ستاره سال نوری
نام درخشان‌ترین ستاره سعدالسعود (بتا دلو)
صور مجاور بزغاله
ماهی
مشهود بین عرض‌های °۸۵+ و °۹۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه اکتبر