گروه نرم افزاری آسمان


صورت فلکی دوپیکر

صورت فلکی دوپیکر که با نام عربی جوزا یا توأمان هم نامیده می‌شود یکی از صورت‌های فلکی منطقةالبروج است و در شب‌های زمستان قابل مشاهده است. بین صورت‌های فلکی گاو از شرق، خرچنگ از غرب، ارابه‌ران و شلیاق (چنگ رومی) از شمال و سگ کوچک و تک‌شاخ از جنوب واقع شده‌است.
خوشه باز مسیه ۳۵ یا ان‌جی‌سی ۲۱۶۸ با فاصلهٔ ۲۸۰۰ سال نوری از زمین در این صورت فلکی قرار دارد.


ستاره‌ها

به ترتیب روشنی:
رأس پیکر پیشین (بتا دوپیکر)

تشریح صورت فلکی دوپیکر در کتابی از دانشمند ایرانی، عبدالرحمان صوفی رازی.


نام لاتین Gemini
نام‌های دیگر جوزا - توأمان
بعد ۷ ساعت
میل ۲۰°
پهنه درجه مربع
رتبه ۳۰
فاصله نزدیک‌ترین ستاره سال نوری
نام درخشان‌ترین ستاره رأس پیکر پیشین (بتا دوپیکر)
صور مجاور گاو
خرچنگ
مشهود بین عرض‌های °۹۰+ و °۶۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه فوریه
رأس پیکر پسین (آلفا دوپیکر)
هنعه (گاما دوپیکر)
پس‌پای (مو دوپیکر)
مبسوطه (اپسیلون دوپیکر)
پیش‌پای (اتا و ایوتا دوپیکر)
زِرّ (خی دوپیکر)
وسط‌السماء (دلتا دوپیکر)
مقبوضه (زتا دوپیکر)