گروه نرم افزاری آسمان


دماغ مادربزرگ


چکیده:

و حالا هم دماغ مادربزرگ. چيز كريهي بود اما تنها به همين سبب كنجكاوي‌اش را برمي‌انگيخت. بسيار درازتر و تيره‌تر از چيزي بود كه به ياد داشت، پر چين و چروك و پرمو و متورم از فرط بيماري. مي‌دانست نبايد به آن خيره شود- بيچاره مادربزرگ! - اما شيفتگي گريبانش را رها نمي‌كرد. چه دماغي! انگار موجودي وارد صورت مادربزرگش شده بود و حالا مي‌كوشيد بيرون بيايد. آرزويش اين بود كه به دماغ دست بزند تا ببيند گرم است يا سرد (مادر بزرگ كاملا بي‌حركت دراز كشيده بود! ترسناك بود)؛ در عوض به دماغ خودش دست زد
داستان صوتی دماغ مادربزرگ با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

رابرت کوور


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

انگلیسی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

احمد اخوت


6-انتقادات و ایرادات