گروه نرم افزاری آسمان


این قلم فروشی است


چکیده:

در کتاب‌های معتبر تاریخ ادبیات آمده است که داستایفسکی برای تامین خرج زندگی ناچار شد چند داستان مبتذل تجاری هم بنویسد. بالزاک هم برای پرداخت اجاره خانه دست کم 60 رمان سفارشی نوشت. ویلیام فاکنر و اسکات فیتز جرالد هم برای تامین سفر به هاوایی و لاس وگاس چند فیلمنامه بازاری نوشتند. خوب به اعتبار این کتاب‌های تاریخی قلم فروشی گاه و بی‌گاه نوابغ بزرگ عالم ادبیات یک حقیقت مسلم و غیر قابل کتمان است. اگر
باور نمی‌کنید پس اجازه دهید ماجرایی که برای خود من پیش آمد برایتان تعریف کنم...
داستان صوتی این قلم فروشی است با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

وودی آلن


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

انگلیسی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

حسین یعقوبی


6-انتقادات و ایرادات