گروه نرم افزاری آسمان


تصویر بزرگ

تصویر جلد کتاب تصویر بزرگ


چکیده:

در ماه آوریل سال ۱۹۷۲، ارمانو ایزمانی، چهل و سه ساله، پروفسور الکترونیک، از طرف وزارت دفاع، نامه‌ای دریافت کرد که از او دعوت می‌شد تا با سرهنگ جاکوئینتو مدیر کل اداره اطلاعات وزارتخانه تماس بگیرد... دعوت جنبه فوری داشت...
داستان صوتی تصویر بزرگ با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

دینو بوتزاتی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

بهمن فرزانه


6-انتقادات و ایرادات