گروه نرم افزاری آسمان


شکارچیان سالمندان


چکیده:

روبرتو ساجینی سرپرست کارگاه کوچک کاغذ سازی است که الان 46 ساله می‌باشد. روبرتو در یکی از شب‌های ماه مه با هوای ملایم بهاری ساعت دو نیمه شب اتومبیلش را در نزدیکی یک دکه سیگار فروشی متوقف کرد. به دختری که در ماشین او نشسته بود گفت: یک دقیقه، الان برمی‌گردم. او وارد بار شد تا سیگار بخرد، به محض اینکه از بار خارج شد صدای شومی طنین انداخت. گویا...
داستان صوتی شکارچیان سالمندان با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

دینو بوتزاتی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان
6-انتقادات و ایرادات