گروه نرم افزاری آسمان


مورچه آرژانتینی

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب مورچه ی آرژانتینی از سه داستان کوتاه تشکیل شده است. که هر سه به نوعی بزرگنمایی یک پدیده است و مشکلاتی که مردم یا حداقل راوی داستان با آنها دارد. در هر سه داستان یک پدیده (در داستان اول تعداد زیاد مورچه ها در یک روستا ، در داستان دوم آلودگی بیش از حد هوا و در داستان سوم انتخابات یا همان رای گیری ) نمود بیشتری بین مردم پیدا می کند و راوی که درگیر این پدیده ها است همیشه دنبال راهی است تا از شر آنها فرار کند و یا تاثیرات آنها را بر زندگی شخصی و خانوادگی خود به حداقل برساند. به طوری که راههای مختلفی را مثلا برای از بین بردن مورچه ها یا کاهش آلودگی هوا می آزماید که همه بی اثرند. در آخر مشاهده می کند که این وقایع در واقع فقط او را تحت تاثیر قرار داده اند و سایر مردم زندگی عادی خود را دارند و اهمیت چندانی به این مسائل نمی دهند. شاید به نوعی نویسنده می خواهد بگوید که زندگی چندان هم که ما می پنداریم سخت نیست. این ما هستیم که زندگی را سخت می گیریم.


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

ایتالو کالوینو


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

ایتالیایی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

شهریار وقفی


6-انتقادات و ایرادات