گروه نرم افزاری آسمان


شکار انسان

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

گروهبان گتولي يو يكي از ماموران وحشي و خشن حكومت است . او اكنون ماموريت دارد تا به سرزمين هاي دورافتاده برزيل برود و يكي از دشمنان حكومت را دستگير كند .... در اين سفر او خلق و خو و ماموريت هاي ديگر خود را نيز به ياد مي اورد .... گتولي يو فردي است كه از خشونت ابايي ندارد چشم و گوش بسته حكومت حاضر را پذيرفته و گوش به فرمان آنهاست و هر مخالفي با ارا خود را به بي رحمانه ترين شكل شكنجه داده و يا به قتل مي رساندکتاب صوتی شکار انسان با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها


1-3-سبک

كل كتاب يك سري تك گويي از سوي گروهبان گتولي يو مي باشد


1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش


1-7-تعداد صفحات

174 صفحه


1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات


1-10-تعداد جلد ها

یک جلد


1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

خوائو اوبالدو ریبیرو


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

پرتغالی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

احمد گلشیری


6-انتقادات و ایرادات