گروه نرم افزاری آسمان


سومین کرانه رود

تصویر روی جلد کتاب سومین کرانه رود


چکیده:

پدرم مردی سر به راه و وظیفه شناس و صاف و ساده بود . و بنا به گفته اشخاص معتمد، بسیاری که از آنان تحقیق کرده‌اند از نوجوانی و یا حتی کودکی چنین آدمی بود. تا آنجا که خود به یاد می آورم او نسبت به دیگر مردانی که می‌شناختیم نه شوخ‌تر بود نه ملول‌تر. شاید کمی آرام، فرمانروای خانه مادر بود و او بود که گاهی با زبانش همه‌ی ما را از دم تیغ می‌گذراند. تا زد و یک روز پدرم قایقی سفارش داد...
داستان صوتی سومین کرانه رود با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

ژوائو گیمارس روسا


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

پرتغالی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

ترانه عباسی


6-انتقادات و ایرادات