گروه نرم افزاری آسمان


تنهایی پرهیاهو

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب روایت تک‌گویی درون‌گرایانه یک کارگر پرس به نام آقای هانتا است. او در زیر زمینی مرطوب که انبار کاغذ باطله است روزگار می‌گذراند و کتاب‌هایی را که از سوی اداره سانسور به آن‌جا می‌آورند را خمیر می‌کند. آقای هانتا با خواندن این کتاب‌ها دنیا را به گونه‌ای دیگر می‌بیند...کتاب تنهایی پرهیاهو با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری

نام اصلی انتخابیِ خود هرابال برای راوی آدم بود. همچنین در رمان تشابه‌هایی بین آدم در انجیل و راوی دیده می‌شود


1-2-نگارش و ویژگی ها

«تنهایی پر هیاهو» داستانی روانکاوانه_ فلسفی است، که از شخصیت هانتا و افکارش سخن می‌گوید. اما در این بین گاهی به موارد سیاسی_اجتماعی نیز اشاره می‌کند. «اگر کسی می‌خواست کتابی را خمیر کند، باید سر آدم‌ها را زیر پرس می‌گذاشت، ولی این کار فایده‌ای نمی‌داشت چون که افکار واقعی از بیرون حاصل می‌شود… تفتیش کننده‌های عقاید و افکار در سراسر جهان، بیهوده کتاب‌ها را می‌سوزانند…» که اشاره به ممنوعیت کتاب‌ها و خفقان فرهنگیِ دوره‌ای از زندگی نویسنده دارد.


1-3-سبک


1-4-نسخه ها

تاکنون یازده چاپ از این اثر توسط انتشارات آبی به چاپ رسیده است


1-5-تغیرات در گذر تاریخ


1-6-انگیزه نگارش

هرابال تنهایی پر هیاهو را پس تقلایش برای نجات از بیماری و شرایط بد سیاسی نوشته است. او ابراز کرد که این کتاب امیدبخش او برای زندگی بوده است.


1-7-تعداد صفحات

148


1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات


1-10-تعداد جلد ها

یک


1-11-تعداد تصاویر


1-12-محل نگارش

جمهوری چک


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

بهومیل هرابال


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

زبان چکی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

پرویز دوایی


6-انتقادات و ایرادات