گروه نرم افزاری آسمان


انسان و ایمان

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب انسان و ایمان، بخش اول از مجموعه «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی» را تشکیل می‌دهد. استاد مطهری از وجوه تمایز انسان و حیوان آغاز می‌کند تا جایگاه ایمان را در انسانیت روشن نماید. استاد توضیح می‌دهد انسان در دو بعد بینش‌ها و گرایش‌ها از حیوان متمایز است. این دو بعد همان علم و ایمان است که ملاک انسانیت نیز محسوب می‌گردد.

این کتاب همچون دیگر آثار استاد شهید از بیانی ساده و روان و نثری شیوا برخوردار است، و شاید از آن جهت که استاد عنایت داشته‏ اند که این‏ کتاب برای اقشار بیشتری قابل استفاده باشد، سادگی و روانی عبارات‏ بیشتر رعایت شده است.

کتاب شامل شش فصل زیر میشود؛
فصل اول : انسان و حیوان
فصل دوم : علم و ایمان
فصل سوم : ایمان مذهبی
فصل چهارم : مکتب و ایدئولوژی
فصل پنجم : اسلام، مکتب جامع و همه جانبه
فصل ششم : منابع تفکر در اسلامکتاب صوتی انسان و ایمان با صدای محمدتقی مختار ملکی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

مرتضی مطهری


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات