گروه نرم افزاری آسمان


سیری در سیره ائمه اطهار

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب سیره در سیره ائمه از مجموعه خلاصه آثار استاد مطهری دفتر دوم سیری در سیره معصومین انتخاب شده است. کتاب حاضر در اطراف سیره ی ائمه اطهار علیهم السلام خصوصاً از نظر چگونگی برخورد با مسئله خلافت و حکومت می باشد.

کتاب شامل عناوین زیر میشود؛
۱- مقایسه روش امام حسین با سایر ائمه
۲- مشکلات علی علیه السلام
۳- صلح امام حسن علیه السلام (۱)
۴- صلح امام حسن علیه السلام (۲)
۵- سخنی پیرامون امام زین العابدین علیه السلام
۶- امام صادق علیه السلام و مسئله خلافت(۱)
۷- امام صادق علیه السلام و مسئله خلافت(۲)
۸- موجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
۹- مسئله ولایتعهد امام رضا علیه السلام(۱)
۱۰- مسئله ولایتعهد امام رضا علیه السلام(۲)
۱۱- سخنی درباره امام حسن عسکری علیه السلام
۱۲- مهدی موعود
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم

کتاب صوتی سیری در سیره ی ائمه اطهار با صدای محمدتقی مختار ملکی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

مرتضی مطهری


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات