گروه نرم افزاری آسمان


مسئله حجاب

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب مسئله حجاب، بر اساس سلسله سخنرانی‏های استاد مطهری در انجمن اسلامی پزشکان نوشته شده است. بنا بر نظر استاد مطهری گذشته از انحراف‏های عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده، این مسئله و دیگر مسائل مربوط به زن، وسیله‏ ای در دست برخی افراد قرار گرفته است که بر ضد دین اسلام تبلیغات منفی می‏کنند.

این کتاب دو بخش دارد، شهید مطهری در بخش اول ابتدا نشان می‏دهد که مسئله پوشش زن از ویژگی‏ های اسلام نیست و میان ملت‏های دیگر نیز وجود داشته است. سپس به عده‏ ای که طرفدار بی ‏حجابی زن هستند ، پاسخ می‏دهد. در بخش دوم، به عده ‏ای پاسخ می‏دهد که معتقدند زنان باید حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه ‏نشینی زن عقیده دارند. استاد مطهری در این کتاب ثابت می‏کند که نظر اسلام، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است.

کتاب مجموعا شامل پنج فصل با عناوین زیر میشود ؛

فصل اول : تاریخچه حجاب
فصل دوم : علل پیدایش حجاب
فصل سوم : فلسفه پوشش در اسلام
فصل چهارم : ایرادها و اشکالها
فصل پنجم: حجاب اسلامی


کتاب صوتی مسئله حجاب با صدای محمدتقی مختار ملکی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

مرتضی مطهری


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات