گروه نرم افزاری آسمان


فاطمه، فاطمه است

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

فاطمه فاطمه است” در واقع سخنرانی بلندی توسط دکتر شریعتی است که در سال 1349 در حسینیه ارشاد ایراد کرده است.

دكتر شریعتی در این كتاب به نقش زن در جامعه اسلامی و سیر زندگانی حضرت فاطمه (س) و ترسیم سیمای روحانی حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی زنان جامعه می پردازد.
کتاب صوتی فاطمه فاطمه است با صدای دکتر علی شریعتی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

علی شریعتی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات