گروه نرم افزاری آسمان


محمد (ص) پیامبری برای همیشه

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب" محمد (ص) پیامبری برای همیشه" متن پیاده شده چهار جلسه سخنرانی از دکتر حسن رحیم پور ازغدی است که در ارتباط با شخصیت پیامبر اکرم (ص) در مناسبتهای گوناگون ایراد شده است.

در سخنرانی اول به مناسبت میلاد پیامبر، ایشان پس از ذکر مقدماتی از ویژگی های آن حضرت، به بیان نکاتی پیرامون شیوه حکومت اسلامی پیامبر پرداخته است.

در سخنرانی دوم پس از ذکر خصوصیاتی از پیامبر از زبان امام حسین (ع) به یکی از بزرگترین خدمات پیامبر به بشر یعنی آموختن نحوه ارتباط با خداوند پرداخته و در نهایت به برخی رفتارهای اجتماعی حضرت اشاره می نمایند.

در سخنرانی سوم در سالگرد استاد مطهری ،ایشان به برخی شبهات که با ژست های علمی و جامعه شناسی مطرح و به دنبال تضعیف و تحریف اعتقاد به نبوت است اشاره نموده و به دنبال پاسخگویی به آنهاست.

در سخنرانی چهارم نیز ایشان با الگو برداری از جامعه اسلامی عهد رسول، نکاتی راجع به نظریه حکومت دینی مطرح نموده و به انتقادات وارد بر آن پاسخ می دهند.

این چهار سخنرانی در قالب چهار فصل زیر در کتاب جمع آوری شده است ؛
فصل اول : چه باید کرد؟ (سیره حکومتی)
فصل دوم: محمد (ص) پیامبری برای همیشه
فصل سوم: پیامبری و خاتمیت
فصل چهارم: اجتهاد سرگردان، جهاد بی هدف

کتاب صوتی محمد (ص) پیامبری برای همیشه با صدای حسن رحیم پور ازغدی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

حسن رحیم پور ازغدی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات