گروه نرم افزاری آسمان


زن در چشم و دل محمد (ص)

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب زن در چشم و دل محمد (ص), نوشتاری زیبا و دلپذیر از زنده یاد دکتر علی شریعتی بوده , که در باره چگونگی انجام ازدواجهای متعدد پیامبر اکرم (ص) می باشد .

دکتر شریعتی در این کتاب با تحلیلی جامعه شناسانه پیرامون جامعه آنروز عربستان با زبانی شیوا به شبهاتی که پیرامون تعدد و چگونگی ازدواج های پیامبر اکرم (ص) وارد شده است پاسخ گفته است.

کتاب صوتی زن در چشم و دل محمد با صدای عطیه ناظریان


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

علی شریعتی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات