گروه نرم افزاری آسمان


حسین، عقل سرخ

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

این کتاب به بررسی این پرسش می‌پردازد که پس از تنها 50 سال از ارتحال پیامبر اکرم (ص) چه قضایایی منجر به این شد که جامعه و حکومت صد و هشتاد درجه تغییر یابد، بطوری که منکر جای معروف بشیند و سر سیدالشهداء بر سر نیزه رود.

در قسمت اول " با عقل در عاشورا " به بررسی اجمالی علل و ریشه های عاشورا پرادخته و به تغییر ماهیت حکومت نبوی به سلطنت اموی پس از 50 سال اشاره نموده و ریشه های تاریخی و عبرتهای امروز آن را یادآوری نموده است.

در قسمت دوم " عاشورا پایان تاویل" به تحلیل تاریخی دوران معاویه و روشهای مورد استفاده وی در مقابل امام و بررسی عکس العملهای حضرت سیدالشهداء علیه السلام در قبال وی پرداخته است.

در قسمت سوم " حسین از مستضعفان میگوید" به بررسی خطبه حضرت سیدالشهداء در منی می پردازد و در ادامه ، به تیپ شناسی شخصیت های درگیر در این حادثه و به طور اختصاصی به تیپ شناسی مردم کوفه پرداخته است.


کتاب صوتی حسین، عقل سرخ


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

حسن رحیم پور ازغدی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات