گروه نرم افزاری آسمان


آزادی معنوی

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

بی شک یکی از زیباترین کتاب های استاد مطهری کتاب "آزادی معنوی" است . استاد در این اثر به خوبی از توانمندی فلسفی خود برای تبیین مفاهیم دینی بهره گرفته است.

اگر ذهنتان درگیر مسائل زیر است حتما به این کتاب گوش دهید.

- آیا برای متدین شدن باید خود را کاملا از لذات و امکانات دنیوی محروم ساخت؟ اگر آری پس دلیل آفرینش نیروهایی مثل شهوت و... چیست؟ و اگر خیر چگونه؟

-طبعاً انسان دنبال لذت می رود. لذت ها را از کجا باید جست و جو کند؟

- توبه چیست؟چگونه می توان به خدا بازگشت نمود؟ شرایطش چیست؟

- مبنای آزادی چیست؟ آزادی معنوی و اجتماعی یعنی چه؟ هر یک چه نقشی در تکامل انسان دارند؟
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سوم
بخش بیست و چهارم

کتاب صوتی آزادی معنوی با صدای محمدتقی مختار ملکی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

مرتضی مطهری


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه

5-1-زبان نسخه اصلی
5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات