گروه نرم افزاری آسمان


مفاتیح الجنان

تصویری از جلد کتاب


چکیده:
زیارت عاشورا
دعای توسل
زیارت امین الله
زیارت آل یاسین
دعای کمیل
مناجات حضرت علی
دعای سمات
دعای فرج
دعای عهد
زیارت جامعه کبیره
دعای ندبه
حدیث کسا
دعای جوشن کبیر

بخش هایی از ادعیه صوتی مفاتیح الجنان با صدای استاد فرهمند


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

شیخ عباس قمی


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

عربی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات