گروه نرم افزاری آسمان


صحیفه سجادیه

تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات های عاشقانه و عارفانه حضرت زین العابدین سجاد علیه السلام است.

این کتاب به " انجیل اهل بیت" ، "زبور آل محمد(ص)" و "اخت القرآن" معروف است.

اگرچه موضوع کتاب دعا و نیایش است، ولی شامل بسیاری از حقایق علوم و معارف اسلامی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی است که در شکل و قالب دعا بدانها اشاره شده ‌است.
دعای اول -حمد الهی
دعای دوم- درود بر پیامبر
دعای سوم- فرشتگان مقرب
دعای چهارم-پیروان پیامبران

بخش هایی از ادعیه صوتی صحیفه سجادیه


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نامگذاری
1-2-نگارش و ویژگی ها
1-3-سبک
1-4-نسخه ها
1-5-تغیرات در گذر تاریخ
1-6-انگیزه نگارش
1-7-تعداد صفحات
1-8-تعداد کلمات
1-9-تعداد جملات
1-10-تعداد جلد ها
1-11-تعداد تصاویر
1-12-محل نگارش


2-ساختار

2-1-فصل ها
2-2-موضوعات و بخش بندی ها


3-نگارش


3-1-نویسنده

امام سجاد (ع)


3-2-سبک کلمات
3-3-سبک جملات
3-4-بخش ها و فصل ها
3-5-محتوا و کلیات
3-6-کتاب های مشابه


4-منابع

4-1-منابع کلی
4-2-منابع جزئی
4-3-منابع نامعلوم
4-4-سایر منابع


5-ترجمه


5-1-زبان نسخه اصلی

عربی


5-2-سایر زبان های ترجمه شده

فارسی


5-3-مترجمان

حسین انصاریان


6-انتقادات و ایرادات