گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مطالب
پیشگفتار
برخی از اوزان در طب سنتی
شناخت طبائع یا مزاج‌ها
آب دریا
بلبل هزاردستان
خربزه
زنجبیل
شلغم
قمری، یاکریم
مومیائی، حافظ الاجساد
[ «ه»]
طبائع و مزاج شیر، لبن
اصطلاحاتی در طب سنتی